Over ons

NGB: een netwerk van gespecialiseerde geneesmiddelen bereiders
Het Netwerk Gespecialiseerde Bereidingsapotheken (NGB) is een vereniging waarbij 13 apotheken zijn aangesloten. Het NGB staat voor het veilig en betrouwbaar beschikbaar maken van geneesmiddelen waar een geregistreerd geneesmiddel geen adequaat alternatief kan bieden aan, of beschikbaar is voor, patiënten in Nederland.

Het leveren van speciaal bereide geneesmiddelen aan specifieke groepen of individuele patiënten is van groot maatschappelijk belang voor adequate farmaceutische zorg in Nederland. Een geregistreerd geneesmiddel heeft de voorkeur als dat aansluit op de rationele zorgbehoefte van de patiënt. Waar dat geen adequate behandeloptie is, bieden onze leden de mogelijkheid voor een, al dan niet voor één individuele patiënt, op maat gemaakt alternatief.

Veilig
Het NGB streeft continu naar kwaliteitsverbetering van de bereiding en levering van apotheekbereidingen. Dit doet zij door kennisuitwisseling, training en door actief bij te dragen aan duidelijke, deugdelijke en zorgvuldige regulering. De aangesloten gespecialiseerde bereidingsapotheken werken in beginsel op basis van dezelfde normen als waaronder geregistreerde geneesmiddelen worden geproduceerd: GMP.

Betrouwbaar
De NGB-leden bereiden de geneesmiddelen zowel per stuk voor een individuele patiënt (vaak magistrale bereidingen genoemd) als op voorraad. Afhankelijk van de eigenschappen van het geneesmiddel en de behoefte van de patiënt worden de best passende waarborgen in het bereidingsproces ingebouwd. De aangesloten gespecialiseerde bereidingsapotheken werken met goed gedocumenteerde en gevalideerde processen waardoor zij snel een consistent product kunnen bereiden en leveren.

Beschikbaar
De NGB-leden bereiden geneesmiddelen zowel voor patiënten van hun eigen apotheek als voor patiënten van andere apotheken. Zij bereiden zowel voor patiënten binnen als buiten het ziekenhuis. NGB-leden leveren de noodzakelijke medicatie op maat veelal binnen 24 uur door heel Nederland en bij spoed kan dit nog sneller. Waar passend leveren zij geneesmiddelen uit voorraad, waar nodig leveren zij met spoed op maat gemaakte geneesmiddelen, in aanvulling op de zorg van de vaste apotheek van de patiënt. Middels gesprekken met, en informatievoorziening aan, toezichthouders veldpartijen en zorgverzekeraars over adequate kwaliteitsnormen en vergoeding streeft het NGB naar een goede toegang van de patiënt tot medicatie op maat.